Zákazník

Tovar

ks
ks
ks
ks

Fotky

0 MB

Vyberte

Adresa

DMCompany a.s., Dukelská 499, 337 01 Rokycany, telefón (Pon-Pia 8-16): +421 948 107 930

Podmienky reklamácie

Reklamáciou môžete doručiť osobne, poštou alebo prepravnou službou. Zásielku prosím poistite a neposielajte na dobierku. Tovar musí byť čistý a bez súčastí, ktoré neboli kúpené u nás. Predávajúci nemôže hradiť kupujúcemu jeho poplatky z pneuservisu. Reklamačná doba začína plynúť dňom doručenia na našu adresu. Počas reklamácie nie je možné zapožičať náhradný tovar. Viac info v našich Obchodných podmienkach a Reklamačnom poriadku.

Podmienky odstúpenia od zmluvy do 14 dní

Pokiaľ je kúpna zmluva uzavretá dištančným spôsobom, má kupujúci-spotrebiteľ v súlade s § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru osobne, písomne ​​alebo prostredníctvom tohto formulára. Pri odstúpení musí kupujúci-spotrebiteľ nepoškodený tovar, bez známok používania alebo opotrebovania, vrátane záručného listu, návodu, prípadných ďalších dokumentov, všetkého dodaného príslušenstva a najlepšie v pôvodnom obale, poslať späť v lehote do 14 dní odo dňa, keď spotrebiteľ oznámil, že odstupuje od zmluvy. Rozhodujúci je dátum odoslania poslednej súčasti. Neposielajte tovar späť na dobierku. Doporučujeme Vám zásielku poistiť.

Predávajúci vráti kupujúcemu zodpovedajúcu čiastku v zákonom stanovenej lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy spôsobom, na ktorom sa obaja dohodnú alebo spôsobom, ako čiastku obdržal. Pokiaľ tovar nebol vrátený v pôvodnom obale, môže predávajúci podľa zákona účtovať kupujúcemu náklady na nové zabalenie tovaru. Pokiaľ tovar nesie známky používania, ktoré by znížilo jeho hodnotu, môže predávajúci podľa zákona strhnúť kupujúcemu čiastku za opravu alebo čistenie.

Náklady na dodanie tovaru uhradené kupujúcim musia byť vrátené len do výšky najlacnejšieho spôsobu dopravy, ktorý predávajúci pre dodaný tovar ponúka! Prepravné náklady na vrátenie tovaru hradí podľa platnej právnej úpravy kupujúci-spotrebiteľ.