Lebenslängliche Garantie

Záruka Elektrony.cz®

1. ELEKTRONY® vymění každou novou pneumatiku zakoupenou u nás, na které se projeví závada způsobená chybou ve výrobním procesu nebo použitém materiálu.

2. ELEKTRONY® vymění pneu, která vykazuje neopravitelnou závadu, vzniklou v důsledku běžného užívání. Záruka je nezávislá na datu koupě a není přenosná na třetí osoby. Vztahuje se na kupujícího uvedeného na daňovém dokladu.

Záruka nemá vliv na záruční podmínky stanovené právními předpisy. Výši náhrady stanoví dodavatel na základě stavu opotřebení pneu. Minimální hloubka dezénu v hlavních drážkách musí být větší než 3 mm. Pod tuto mez již pneumatiky nemají žádnou zbytkovou hodnotu.

Výjimky ze záruky

Škody na pneu vzniklé při sportovním užití
Nevhodné použití, kde technické charakteristiky pneumatiky jsou neslučitelné se způsobem užití, např. opotřebení jízdou na cestách ve špatném stavu
Opravitelné škody
Škody způsobené vandalismem nebo odcizením
Poškození v důsledku nevhodné montáže či demontáže
Zásahem vyšší moci, živlu nebo důsledkem dopravní nehody
Problémy v důsledku nedodržení předepsaného huštění
Škody způsobené použitím disků nevhodných, poškozených či ve špatném stavu
Nevhodné zatížení nedodržující předepsané limity
Poškození pneu vzniklé v důsledku tažení přívesů překračujících hmotnostní limity vozidla
Škody vzniklé v důsledku nesprávného použití sněhových řetězů
Hmotnostní index, rychlostní index nebo velikost pneu neoodpovídá hodnotám uvedeným v technickém průkazu vozidla
Poničení pneu v důsledku dlouhodobého vystavení kyselinám, rozpouštědlům, uhlovodíkům nebo minerálním olejům
Opotřebení v důsledku mechanické závady na vozidle

Výše slevy podle zbývajícího vzorku

Více než 80% Nová pneu zdarma nebo vrácení peněz
60% až 80% 80%
40% až 60% 60%
20% až 40% 40%
Méně než 20% Bez nároku na slevu či výměnu