Návod k použití

Elektrony: Návod k použití a údržbě

1. Před nazutím pneu zkontrolujte, jestli kola pasují na auto.

Před nazutím pneumatik nasaďte do středů kol středící kroužky („Přesně vrtaná kola“ středící kroužky nemají a použijí se k nim originální šrouby/matky) a zkuste si všechna kola nasadit „nanečisto“. Pro použití některých litých kol je třeba odstranit z vozidla vodící trny pro originální kola. Zkontrolujte, jestli pasují šrouby nebo matky a za koly je dostatek místa. Litá kola, na která již byly nasazeny pneumatiky nebo vyvažovací závaží, nelze vrátit. Litá kola vyžadují odbornou montáž v pneuservisu nebo autosalonu. Po ujetí 100km od montáže kol vždy zkontrolujte dotažení šroubů/matek!

2. Uschovejte krabice od litých kol.

Doporučujeme, abyste si uschovali krabice od litých kol.

3. Mechanicky poškozené zboží nepřebírejte.

Zjevně poškozené zboží nepřebírejte a ihned nás informujte. Na pozdější reklamace, zejména z důvodu mechanického poškození, nemůžeme brát zřetel.

4. Údržba dle povrchové úpravy.

Úprava Vašich kol je uvedena na faktuře

4.1. Kola s lakovanou povrchovou úpravou (např. stříbrná, bílá, černá, titan...)

Pokud není ve faktuře vyznačeno jinak, kola jsou vhodná také pro provoz v zimním období. Je možno použít sněhové řetězy s jemným článkováním 11-12 mm a vhodnou (např. gumovou nebo plastovou) ochranou kontaktních ploch mezi řetězem a diskem. Kola je možno mýt v automatické myčce aut. Nedoporučujeme používat speciální přípravky na čištění disků kol, odmašťovadla a rozpouštědla. Některé z nich mohou poškodit povrchový lak. Doporučujeme čištění vodou o teplotě do 40°C a neutrálními auto šampony.

4.2. HyperSilver, HyperBlack, tmavý chrom

Pokud není ve faktuře vyznačeno jinak, kola jsou vhodná také pro provoz v zimním období. Nedopručujeme používat se sněhovými řetězy. Může dojít k poškození povrchové úpravy. Kola je možno mýt v kvalitní automatické myčce aut. Nepoužívat speciální přípravky na čištění disků kol, odmašťovadla a rozpouštědla. Některé z nich mohou poškodit povrchový lak. Doporučujeme čištění vodou o teplotě do 40°C a při velkém znečištění neutrálními auto šampony. Špinavá kola neotírat na sucho, může dojít k poškrábání laku.

4.3. Leštěný povrch nebo jeho části

Tato povrchová úprava je velmi choulostivá na mechanické a chemické poškození! Kola nejsou vhodná pro provoz v zimním období. Záruka se nevztahuje na poškození kol, vzniklé působením zimních posypových materiálů. Tyto materiály mohou způsobit poškození laku nebo korozi kovových částí. Kola nemýt v automatické myčce aut. Nepoužívat speciální přípravky na čištění disků kol, odmašťovadla a rozpouštědla. Některé z nich mohou poškodit povrchový lak. Doporučujeme čištění vodou o teplotě do 40°C a při velkém znečištění neutrálními auto šampony. Špinavá nebo zaprášená kola neotírat na sucho, může dojít k poškrábání laku.

4.4. Kola s ozdobnými šrouby nebo vložkami, vícedílná kola

Pokud není ve faktuře vyznačeno jinak, kola nejsou vhodná pro provoz v zimním období. Záruka se nevztahuje na poškození kol, vzniklé působením zimních posypových materiálů. Tyto materiály mohou způsobit poškození laku nebo korozi kovových částí a šroubů. Kola je možno mýt v kvalitní automatické myčce aut. Nepoužívat speciální přípravky na čištění disků kol, odmašťovadla a rozpouštědla. Některé z nich mohou poškodit povrchový lak. Doporučujeme čištění vodou o teplotě do 40°C a při velkém znečištění neutrálními auto šampony. Špinavá nebo zaprášená kola neotírat na sucho, může dojít k poškrábání laku.

4.5. Chromovaná kola

Kola nejsou vhodná pro provoz v zimním období. Záruka se nevztahuje na poškození kol, vzniklé působením zimních posypových materiálů. Doporučujeme pouze ruční mytí kol. Nepoužívat speciální přípravky na čištění disků kol, odmašťovadla a rozpouštědla. Některé z nich mohou poškodit povrchový lak. Doporučujeme čištění vodou o teplotě do 40°C a při velkém znečištění neutrálními auto šampony. Špinavá nebo zaprášená kola neotírat na sucho, může dojít k poškrábání laku.

Prohlášení o shodnosti výrobku

Dále uvedené disky kol jsou shodné s typem schváleným MDČR pod číslem schválení: ATEST 8SD 1480 OZ, ATEST 8SD 1561 Allesio, ATEST 8SD 2070 Ronal, ATEST 8SD 2073 AEZ, ATEST, ATEST 8SD 2246 BBS, ATEST 8SD 2247 Enzo, ATEST 8SD 2362 Dotz, ATEST 8SD 2879 Dezent, ATEST 8SD 3028 Brock, ATEST 8SD 3029 Oxigin, ATEST 8SD 3030 Proline, ATEST 8SD 3046 CMS, ATEST 8SD 3099 BSA, ATEST 8SD 3100 Keskin, ATEST 8SD 3101 MAM, ATEST 8SD 3107 ASA, DMS, Platin, ATEST 8SD 3126 Exclusive Line, ATEST 8SD 3127 ATS, ATEST 8SD 3128 Tomason, ATEST 8SD 3171 Anzio, ATEST 8SD 3268 MiM, Tecnomagnesio, ATEST 8SD 3241 Alutec, ATEST 8SD 3314 Platin, Design. Schvalovací značka ČR může být nahrazena schvalovací značkou SRN KBA...

Pneu: Návod k použití

1. Montáž pneumatik

Pneumatiky vyžadují odbornou montáž. S montáží se prosím obraťte na Váš pneuservis nebo autosalon. Po ujetí 100km od montáže kol vždy zkontrolujte dotažení šroubů/matek!

2. Zpětný odběr použitých pneumatik

Společnost DMCompany a.s. v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. zajišťuje bez nároku na úplatu zpětný odběr všech použitých pneumatik, zakoupených u DMCompany a.s. nebo přes dodavatele. Zpětný odběr je zajištěn na adrese DMCompany a.s., Dukelská 499, 337 01 Rokycany, v pracovní dny od 10:00 hod. do 16:00 hod.

Pojistné šrouby a matky: Návod k použití

1. Montáž

Z každého disku na autě odstraňte jeden upevňovací šroub (nebo matku). Před montáží překontrolujte, zda souhlasí průměr bezpečnostního šroubu (nebo matky), stoupání závitů a tvar dosedací plochy. Bezpečnostní šrouby (nebo matky) vždy utahujte a povolujte ručně. Nepoužívejte elektrický utahovák, který může způsobit poškození bezpečnostního závitu na šroubu (nebo matce), případně na klíči. Při povolování nebo utahování vždy dbejte na to, aby byl klíč zcela nasazen do zářezů na šroubu (nebo matce) a šroubování probíhalo kolmo na osu šroubu. Po ujetí 100 km zkontrolujte dotažení šroubů/matek.

2. Maximální počet bezpečnostních šroubů a matek

Na zajištění jednoho kola používejte maximálně jeden bezpečnostní šroub (nebo matku).

3. Uschovejte kód klíče

V balení bezpečnostních šroubů je uveden kód klíče, který si uschovejte. Tento kód slouží k objednání nového klíče v případě jeho ztráty.

Skryté ventilky: Návod k použití

1. Montáž

Důležité: Větší část skrytého ventilku patří do vnitřku kola! Skryté ventilky vyžadují odbornou montáž. S montáží se prosím obraťte na Váš pneuservis nebo autosalon. Vyšroubujte matku a sejměte podložku a větší gumový kroužek. Vložte ventilek do otvoru na vnější straně disku. Ujistěte se, že patka ventilku je do disku zasazena rovně a až na doraz. Z vnitřní strany disku nasaďte zpět gumový kroužek, podložku a našroubujte matku. Vše dotáhněte pomocí klíče (není součástí dodávky).

2. Huštění pneu

Pokud chcete upravit tlak v pneumatice, odšroubujte čepičku skrytého ventilku pomocí imbusu, adaptéru (u některých typů šroubováku nebo např. vhodné mince), našroubujte adaptér a upravte tlak v pneu. Vyšroubujte adaptér a našroubujte zpět čepičku.

Záruka, reklamace, odstoupení od smlouvy

1. Záruka

Faktura slouží zároveň jako záruční list. Výrobce/prodejce plně odpovídá za skryté výrobní a materiálové vady ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku nebo Obchodního zákoníku, a to po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení výrobku. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou montáží, mechanickým poškozením, které není způsobeno opotřebením vzniklým obvyklým užíváním, výrobek byl vystaven nadměrnému zatížení (v rozporu s předpisy nebo doporučením výrobce), živelnými pohromami nebo vyšší mocí. Garantované vlastnosti zboží plně závisí na specifikacích uváděných přímo výrobcem.

Na žádost kupujícího poskytne prodávající záruku písemnou formou (záruční list). Pokud není záruční list vystaven, postačuje vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo a informace o zakoupeném zboží.

DMCompany a.s. poskytne zákazníkovi finanční kompenzaci ve výši 5% - 40% slevy z kupní ceny elektronů v případě kosmetické vady neohrožující bezpečné užívání na vozidle. Výše této slevy je určena povahou vady výrobku a mírou opotřebení výrobku. Čím více vada, průkazně vzniklá u výrobce, poškozuje celkový vzhled hliníkového kola, zejména jeho pohledové části, na tím vyšší slevu vzniká nárok.

2. Reklamace

Reklamace se řídí Občanským zákoníkem, Obchodním zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele. V případě vady zboží, která se projeví v průběhu záruční doby, má zákazník právo na jeho bezplatnou opravu nebo výměnu. Záruční doba se pozastavuje ode dne uplatnění reklamace až do doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. Záruční doba se tedy prodlužuje o dobu vyřizování reklamace. Kupující může požadovat také slevu. Ta se poskytne v případě, kdy má věc vady, které nebrání, aby sloužila danému účelu. V tomto případě bere kupující na vědomí, že vady, na které byla sleva poskytnuta, nelze již v budoucnu reklamovat.

Podmínky reklamace: Zboží máte možnost doručit k reklamaci osobně, poslat poštou nebo přepravní službou (ne na dobírku, nezapomeňte zásilku pojistit proti poškození). Reklamované zboží musí být čisté. Pokud reklamujete kola nebo pneu, je třeba z nich zout součásti, které nebyly koupeny u nás.

Reklamační doba začíná běžet dnem doručení reklamovaného zboží na naši adresu. Z provozních důvodů není možno po dobu reklamace zapůjčit zákazníkovi náhradní zboží. DMCompany a.s. nemůže hradit zákazníkovi jeho poplatky z pneuservisu ani jiné poplatky spojené s jeho manipulací se zbožím.

Rady na závěr: Pokud zákazník nemůže bez reklamovaného kola nebo pneu provozovat svoje vozidlo a je přesvědčen, že reklamace bude vyřízena kladně, může si objednat další kolo na dobírku a po uznané reklamaci mu bude suma vrácena na účet. Před reklamací litého kola, poničeného v provozu, prosím vemte v úvahu, že stav našich silnic je někdy zcela nevyhovující a pro nenávratné poškození litého kola (ale i pneu) bohužel někdy stačí projet nepřiměřenou rychlostí jednu větší nerovnost (výtluk, propadlý kanál, obrubník, kámen nebo jiný předmět na silnici apod.) Toto platí zejména u pneu s nižším profilovým číslem a disků s menším počtem paprsků.

3. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od kupní smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, včetně záručního listu, návodu a veškerého dodaného příslušenství poslat zpět v uvedené lhůtě (rozhodující je datum odeslání).

Po obdržení takto vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku způsobem, na kterém se oba dohodnou. Zboží doporučujeme vracet v původním obalu. V opačném případě mohou být zákazníkovi přeúčtovány náklady za nové zabalení zboží. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme zboží pojistit.

Právo na odstoupení od kupní smlouvy se nevztahuje na zboží vyráběné na zakázku nebo upravené na míru (např. zkompletované elektrony a pneumatiky), dle přání kupujícího.

Koupě zboží, kde je konečným příjemcem podnikatel/firma se řídí obchodním zákoníkem, a v takovém případě nelze od kupní smlouvy, která je z naší strany řádně splněna, odstoupit.

DMCompany a.s. si vyhrazuje právo na jednostranné odstoupení od smlouvy. Zaplacená záloha se v takovém případě vrací zákazníkovi v plné výši. DMCompany a.s. nenese jakoukoliv odpovědnost vůči zákazníkovi nebo třetím osobám za případné škody, vzniklé opožděným dodáním zboží nebo nedodáním zboží.

Doporučení při reklamaci

Pro uplatnění a urychlení reklamace zboží zakoupeného přes internet doporučujeme nejdříve vyplnit reklamační formulář (zápis o reklamaci), který naleznete na našich stránkách www.elektrony.cz v sekci Podpora Reklamace a vrácení.