Obchodní podmínky

1. Prodávající a kupující spotřebitel nebo podnikatel

Prodávajícím je akciová společnost DMCompany a.s. s provozovnou Dukelská 499, 337 01 Rokycany, tel. +420 777 556 000 a se sídlem Karafiátová 752/23, 326 00 Plzeň, IČ: 61774171, DIČ: CZ61774171, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni ve složce 5628, oddíl C, která jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a dodává výrobky nebo poskytuje služby kupujícímu.

Zákazník je podle platné právní úpravy rozlišen na kupujícího-spotřebitele nebo kupujícího-podnikatele, který není spotřebitelem. Kupující spotřebitel jedná nebo uzavírá smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Za kupujícího podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem.

2. Nabízené zboží

Obrázky nabízeného zboží jsou ilustrační. Provedení jednotlivých kol a pneu se může u různých velikostí, roztečí šroubů a dalších parametrů lišit. Nabízená kola, pneu a jejich příslušenství vyžadují odbornou montáž a kontrolu a údržbu v pneuservisu nebo autoservisu a nejsou určena pro sportovní a soutěžní účely. Garantované vlastnosti zboží plně závisí na specifikacích uváděných přímo výrobcem.

Kupující bere na vědomí, že neohleduplné a nepřiměřené zacházení s nabízeným zbožím, jakož i jeho použití v rozporu s návodem k použití (který může stanovit další způsoby údržby a zacházení, případně jiné povinnosti a omezení), může způsobit jeho nevratné poškození, jakož i poškození dalších součástí vozu a ohrožení majetku, zdraví a života posádky a dalších účastníků silničního provozu. K poškození litého kola může dojít zejména jízdou po nevyhovující a nekvalitní silnici, najetím na obrubník, v myčce aut s vystupujícími vodícími pásy apod. Je nutno vždy přizpůsobit jízdu stavu a povaze vozovky, zejména s ohledem na nerovnosti (výtluk, propadlý kanál, obrubník, kámen nebo jiný předmět na silnici apod.) Toto platí zejména u pneu s nižším profilovým číslem a disků s menším počtem paprsků. Elektrony jsou náchylné k deformaci v důsledku nárazu. Litá kola spolu s pneumatikami o výšce boku pneu 40 a nižším vyžadují ohleduplnost v případě jídzy na nekvalitním povrchu. Zejména projetí ostrých příčných nerovností, výtluků nebo děr v asfaltu může způsobit deformaci disku, aniž by se jednalo o výrobní vadu elektronu. Litá kola spolu s pneumatikami o výšce boku pneu (profilovém číslu) 35 a nižším je možno používat pouze na kvalitních komunikacích bez nerovností v povrchu, bez výtluků a děr.

Hodnota ET u litých kol je určena dle přesných aplikací pro daný typ vozu, které poskytují výrobci kol. Hodnoty vhodného ET se u různých výrobců a typů kol mohou pro konkrétní typ vozu lišit. Pokud je u elektronu napsáno "Úpravy", je možné, že jeho použití bude vyžadovat úpravy blatníků, případně další úpravy na vozidle. Takové kolo může být buď moc velké, široké nebo má příliš nízké ET (=je příliš ven směrem z blatníku). Záleží také na šířce použité pneumatiky. V takovém případě neexistuje žádná schválená velikost pneu pro daný elektron a auto, která by šla použít bez úprav blatníku. Veškerá doporučení litých kol a pneumatik se týkají neupravených vozidel s originální tovární sériovou výbavou. Případné dodatečné úpravy vozidla je nutné při objednávce napsat do Poznámky.

Kupující bere na vědomí, že nový rozměr kol je třeba zapsat do technického průkazu (dále jen TP), pokud tam již není uveden, a to s pomocí prodejcem vystaveného Typového listu. Na vozidlo je možno namontovat jen schválená kola, pneu a příslušenství. Záruka na vozidlo není zápisem nových kol do TP v žádném případě dotčena a není třeba souhlas výrobce vozidla. Typový list spolu s dalšími potřebnými dokumenty může kupující objednat spolu s objednávkou kol.

Pokud kupující kupuje kola, jejichž rozměr není uveden v TP vozidla, na které jsou určena, a současně s nimi neobjedná Typový list, má se za to, že jejich rozměr je již v TP vozidla uveden nebo jsou určena k individuálnímu schválení ve zkušebně (DEKRA, TÜV Süd) a prodávající se nezabývá ověřením možnosti jejich zapsání.

3. Objednávka a kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, nabídkou a návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění zboží dodavatelem na stránky www.elektrony.cz a www.pneu.cz. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím, s následným potvrzením na kupujícím zadaný e-mail. Na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu včetně cen lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Kupující je nadto oprávněn až do odeslání objednávky měnit osobní údaje, které vyplňoval v objednávkovém formuláři.

Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží a kupní smlouva je uzavřena momentem doručení souhlasu (potvrzení objednávky) prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, že na ně byl dostatečným způsobem upozorněn a že s nimi souhlasí. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, kdy zboží již nelze dodat nebo se podstatným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

4. Termín dodání

Pokud je zboží skladem v ČR, dodací doba je obvykle 1-7 pracovních dnů. Pokud je zboží skladem u výrobce, dodací doba je obvykle 3-10 pracovních dnů. Pokud zboží není vyrobeno, bude předběžná dodací doba sdělena zákazníkovi individuálně. Společnost DMCompany a.s. si s ohledem na vytíženost kamionů od jednotlivých výrobců vyhrazuje právo na změnu dodacího termínu. Termíny dodání uváděné u jednotlivých kol jsou nezávazné. Mají informační charakter a podléhají potvrzení.

5. Převzetí

Objednané zboží je možno převzít buď osobně na adrese Dukelská 499, 337 01 Rokycany, na výdejních místech nebo je doručeno přepravní službou. Zboží ihned po převzetí řádně prohlédněte a zkontrolujte. Zjevně poškozené zboží nepřebírejte a ihned nás informujte. Pokud zjistíte, že zboží uvnitř zásilky je mechanicky poškozeno, ihned nás o tom informujte. Zboží je při přepravě pojištěno pro případ poškození a podmínkou uznání náhrady za škodu u přepravní služby je nahlášení do 3 dnů od převzetí kupujícím!

Společnost DMCompany a.s. v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. zajišťuje bez nároku na úplatu zpětný odběr všech použitých pneumatik, zakoupených u DMCompany a.s. nebo přes dodavatele. Zpětný odběr je zajištěn na adrese DMCompany a.s., Dukelská 499, 337 01 Rokycany, v pracovní dny od 10:00 hod. do 16:00 hod.

6. Doprava litých kol se slevou

Při objednávce alu kol s platbou předem bankovním převodem získá kupující slevu na dopravu v rámci ČR. U všech ostatních druhů zboží a způsobů platby bude kupujícímu připočteno dopravné, případně doběrečné ve výši uvedené u každé konkrétní objednávky v nákupním koši na těchto webových stránkách.

7. Úhrada

Kupující může uhradit cenu zboží platbou v hotovosti při převzetí zboží (osobní odběr, dobírka v ČR), platbou předem - převodem na účet, platbou platební kartou MasterCard, VISA, platbou elektronickým bankovnictvím, pokud má tuto službu u svojí banky k dispozici. Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem DMCompany a.s.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že k ceně některých litých kol je třeba pro určité typy vozů připočítat cenu za tzv. adaptéry neboli podložky pod litá kola pro snížení ET. Cena adaptérů je 990,- Kč za sadu 4 ks a o nutnosti jejich použití bude kupující informován prodávajícím před odesláním zboží. Prodávající může kupujícímu účtovat dodatečnou změnu údajů na již vystavené faktuře částkou 100,- Kč vč. DPH a poštovného.

8. Slovensko a zahraničí

Zahraniční kupující může uhradit cenu zboží také platbou předem - převodem na náš účet u ČSOB Slovensko. Zahraničním podnikatelům - plátcům DPH je možno po doložení kartičky plátce DPH fakturovat bez daně. V objednávce uveďte DIČ a zvolte si platbu předem, převodem na účet. V e-mailu, který Vám zašle automat po dokončení objednávky, je uvedena také částka bez DPH.

9. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Pokud je kupní smlouva uzavřena distančním způsobem, má kupující-spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, a to písemně na adrese DMCompany a.s., Dukelská 499, 337 01 Rokycany nebo prostřednictvím webového formuláře na stránkách www.elektrony.cz v sekci Kontakt.

Při odstoupení musí kupující-spotřebitel nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, včetně záručního listu, návodu, případných dalších dokumentů, veškerého dodaného příslušenství a nejlépe v původním obalu, poslat zpět ve lhůtě do 14 dní ode dne, kdy spotřebitel oznámil, že odstupuje od smlouvy. Rozhodující je datum odeslání poslední součásti zboží. Prodávající vrátí kupujícímu odpovídající částku v zákonem stanovené lhůtě 14 dní od odstoupení od smlouvy způsobem, na kterém se oba dohodnou nebo způsobem, jak částku obdržel.

Pokud zboží nebylo vráceno v původním obalu, může prodávající dle zákona účtovat kupujícímu náklady na nové zabalení zboží. Pokud zboží nese známky užívání, které by snížilo jeho hodnotu, může prodávající dle zákona strhnout kupujícímu částku za opravu nebo čištění. Běžným vyzkoušením se u litých kol rozumí nasazení na vozidlo, které je zvednuté na heveru, a kontrolu prostoru kolem disku, bez obouvání pneu. Neposílejte zboží zpět na dobírku. Doporučujeme Vám zboží pojistit.

DMCompany a.s. si vyhrazuje právo na jednostranné odstoupení od smlouvy před dodáním zboží. Zaplacená záloha se v takovém případě vrací zákazníkovi v plné výši. DMCompany a.s. nenese jakoukoliv odpovědnost vůči zákazníkovi nebo třetím osobám za případné škody vzniklé opožděným dodáním zboží nebo nedodáním zboží.

Náklady na dodání zboží uhrazené kupujícím musejí být vráceny jen do výše nejlevnějšího způsobu dopravy, který prodávající pro dodané zboží nabízí! Přepravní náklady na vrácení zboží hradí dle platné právní úpravy kupující-spotřebitel.

10. Kdy nelze odstoupit od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména v případě smluv o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, o dodávce zboží, na zboží, které bylo vyrobeno na zakázku, sestaveno na zakázku z více částí (kompletace kol s pneu, senzory, ventilky) nebo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.

Při objednávce speciálního nebo exkluzivního zboží vyráběného na zakázku nebo upravovaného na míru dle přání kupujícího, je prodávající navíc oprávněn požadovat předem nevratnou zálohu ve výši až 50% z celkové ceny objednávky dle exkluzivity zboží. Záloha je obvykle požadována i na pneumatiky neobvyklých rozměrů a Run-flat pneu.

11. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů, zejména v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jakožto i v souladu s dalšími souvisejícími právními předpisy.

Kupující uzavřením smlouvy kupní dle těchto obchodních podmínek potvrzuje, že byl před uzavřením smlouvy a před poskytnutím svých osobních údajů Prodávajícím informován v rozsahu čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů a poskytnutým informacím plně porozuměl.

Práva, která kupujícímu náleží v souvislosti se zpracováváním jeho osobních údajů, jsou navíc podrobně popsána v Informaci o zpracování osobních údajů dostupné na stránkách www.elektrony.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

12. Náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si kupující hradí sám.

13. Reklamační řád

Prodávající poskytne záruku písemnou formou (záruční list). Pokud není záruční list vystaven, postačuje vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo a informace o zakoupeném zboží.

13.1. Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc není při převzetí vadná a má vlastnosti, jaké si strany mezi sebou ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které jsou pro danou věc obvyklé nebo je prodávající uvádí v reklamě, že se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, že je věc v odpovídajícím množství, míře a že vyhovuje požadavkům právních předpisů.

13.2. Práva z vad zboží

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Při výměně zboží se záruční doba neprodlužuje.

Projeví-li se vada v prvním roce po zakoupení zboží, má se za to, že zboží bylo vadné od počátku a zákazník může požadovat výměnu věci za novou a bezvadnou nebo odstranění vady. Nelze požadovat výměnu věci, pokud by tato byla z povahy věci neúměrná a kdy lze vadu bez zbytečného odkladu odstranit například opravou. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Prodávající poskytne kupujícímu kompenzaci ve výši 5% - 40% slevy z kupní ceny v případě kosmetické vady na disku, neohrožující bezpečné užívání na vozidle. Výše této slevy je určena povahou vady výrobku a mírou opotřebení výrobku. Čím více vada průkazně vzniklá u výrobce poškozuje celkový vzhled hliníkového kola, zejména jeho pohledové části, na tím vyšší slevu vzniká nárok.

13.3. Omezení záruky

Právo z vadného plnění (nárok na uplatnění záruky) kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, nevhodnou údržbou, neodbornou montáží nebo uvedením do provozu nebo neodborným zacházením, mechanickým poškozením, opotřebením věci způsobeným jejím obvyklým užíváním, poškozením věci v důsledku vystavení nadměrnému zatížení (v rozporu s předpisy nebo doporučením výrobce), živelnými pohromami nebo vyšší mocí, u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

13.4. Uplatnění reklamace

Při uplatnění reklamace je třeba vyplnit reklamační formulář (zápis o reklamaci), který naleznete na www.elektrony.cz v sekci Kontakt.

Zboží máte možnost doručit k reklamaci osobně, poslat poštou nebo přepravní službou (ne na dobírku, nezapomeňte zásilku pojistit proti poškození). Reklamované zboží musí být čisté. Velké znečištění zboží může být důvodem k odmítnutí přijetí k reklamaci. Pokud reklamujete kola nebo pneu, je třeba z nich zout součásti, které nebyly koupeny u nás.

Z provozních důvodů není možno po dobu reklamace zapůjčit kupujícímu náhradní zboží. Prodávající nemůže hradit kupujícímu jeho poplatky z pneuservisu ani jiné poplatky spojené s jeho manipulací se zbožím.

13.5. Lhůty

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

14. Závěrečná ustanovení

Pro mimosoudní řešení případných sporů doporučujeme spotřebiteli obrátit se na sdružení dTest a na Českou obchodní inspekci.

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.